Sådan finder du PKM

Adresse
Gartneriet PKM A/S
Slettensvej 207-215
DK-5270 Odense N
Fra Jylland
 • Kør af motorvej E20 ved frakørsel nr. 53/Odense V/Havn/Lufthavn/Blommenslyst og følg Middelfartvej/Rute 161 frem til Rismarksvej/02.
 • Drej til venstre i krydset og følg Rismarksvej frem til lyskrydset ved Otterupvej/Rute 162.
 • Drej til venstre og følg Otterupvej frem til lyskrydset ved Anderupvej.
 • Drej til venstre og følg Anderupve,j som slutter i et T-kryds.
 • Her drejer du til højre og ca. 200 m fremme ligger PKM på venstre hånd.
Fra Sjælland
 • Kør af motorvej E20 ved frakørsel nr. 48 mod Tietgenbyen/Munkebo/Rute165/Havn.
 • Følg Niels Bohrs Allé frem til rundkørslen og tag første frakørsel mod Østre Ringvej/03.
 • Følg Østre Ringvej/03 frem til Kertemindevej/Rute 165.
 • Drej til venstre af Kertemindevej frem til Ejbygade/02, drej til højre og følg Ringvej 02 frem til Otterupvej/Rute 162.
 • Drej til højre og følg Otterupvej frem til lyskrydset ved Anderupvej.
 • Drej til venstre og følg Anderupvej, som slutter i et T-kryds.
 • Her drejer du til højre og ca. 200 m fremme ligger PKM på venstre hånd.