Set&sket på PKM

Nye MPS ABC og GAP certifikater for Q1 2017


PKM's MPS-ABC og GAP certificering er blevet opdateret i Q1 2017. MPS overvåger vores forbrug af energi, gødning og plantebeskyttelse. GAP står for Good Agricultural Pratice, og når man bliver MPS-GAP certificeret vurderes produktionen i forhold til miljø, produktionsforhold og arbejdsmiljø.