Om PKM

Gartneriet PKM A/S blev grundlagt af Poul og Marie Madsen i 1948. PKM's drivhusareal udgør nu 190.000 kvm hvortil kommer et frilandsareal på 40.000 kvm. Gartneriet er beliggende nord for Odense, her producerer 165 dygtige medarbejdere ca. 20 millioner planter, hvoraf ca. 90% eksporteres til det europæiske marked.
PKM ejes af Kristian og Poul Madsen. PKM's ledergruppe består af Jack Møller (adm. direktør og produktudvikling), Anett Madsen (HR-chef), Claes Bastrup (salgschef), Steen Jensen (produktionschef), Anne Katrine Sellebjerg (økonomichef) og Alice Grøn Sørensen (kvalitetschef), der alle har stor ekspertise på deres kompetenceområder.
Det er sundt for alle virksomheder - en gang imellem - at fundere over sin eksistensberettigelse, og hvordan man gerne vil have at omverdenen opfatter virksomheden. PKM har også gjort sig sådanne overvejelser.
PKM bruger mange ressourcer på at forske i hvordan vi kan producere potteplanter under størst mulig hensyntagen til miljøet. Derfor har vi forpligtet os til det internationale miljøregistreringssystem MPS.